Kjellerboder

NETTINGBODER

Ved nyanlegg har vi flere løsninger

Ved nyanlegg har vi flere løsninger

Ved skader etter innbrudd bytter vi ut hele seksjoner og dører i samme kvalitet og farge som eksisterende.

Nettingboder benyttes på loft og kjeller Kan benyttes i garasjeanlegg.

Netting løsninger for inne og ute